While Indian Army Eyes AK-203, Kalashnikov Group Unveils Its Latest AK-19 Rifles

https://eurasiantimes.com/while-indian-army-set-to-acquire-ak-203-kalashnikov-group-unveils-its-latest-ak-19-rifle/

Rispondi